Proces upravljanja incidentom

Proces upravljanja incidentom sastoji se od više koraka, a model koji predlaže Steve Hather, Group Chief Risk Officer u Coca-Cola Hellenic Bottling Company sastoji se od deset ključnih koraka:

  1. Identifikacija incidenta – potrebno je identificirati incident i pronaći njegov uzrok.
  2. Inicijalna procjena – početna procjena štete koju je incident uzrokovao.
  3. Istraživanje incidenta – u potpunosti se upoznati s incidentom, informirati se i saznati što je više moguće o uzroku problema.
  4. Angažiranje timova – upozoriti, angažirati i organizirati timove koji su uključeni u cijeli proces. Svaki tim ima svoje područje djelovanja, ali je od iznimne važnosti da međusobno komuniciraju i rade zajedno.
  5. Procjena stanja – nakon poduzetih prvih koraka potrebno je napraviti ponovnu procjenu stanja i situacije kako bi se ustanovile i ispravile potencijalne pogreške koje smo na samom početku predvidjeli.
  6. Aktiviranje strategije za odgovor na incidente – postupanje po već prethodno određenoj strategiji koja sadrži planove za odgovor na incident.
  7. Aktiviranje komunikacijskog plana – definirati i osmisliti internu i eksternu komunikaciju prema svim ključnim publikama i dionicima.
  8. Implementacija – primjena svih koraka procesa upravljanja incidentima.
  9. Zatvaranje procesa – završetak cijelog procesa i otklanjanje incidenta.
  10. Procjena i poboljšanje stanja – procjena završnog stanja i određivanje smjernica i strategija kako poboljšati i umanjiti načinjenu štetu.
Scroll to Top