UVJETI POSLOVANJA

Značenje izraza

Izdavač Internet stranice www.equestris.hr je komunikacijska agencija EQUESTRIS d.o.o. – specijalizirana u području strateških komunikacija, testiranja poruka, korisničkog iskustva, kriznog menadžmenta i zagovaranja sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 47, osobni identifikacijski broj (OIB): 50083407876 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“).

www.equestris.hr  je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača.

Korisnik Internet stranice www.equestris.hr je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.equestris.hr (u daljnjem tekstu: „Korisnik“).

Internet stranica podrazumijeva sve dijelove koje se nalaze unutar domene www.equestris.hr

Općenito

Ovi Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.equestris.hr (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet stranice www.equestris.hr.

Korištenjem ove Internet stranice, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice www.equestris.hr u skladu s istima.

Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

Promjena Općih uvjeta korištenja

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. 

Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama www.equestris.hr. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Ponašanje korisnika

Obveza i dužnost Korisnika je koristiti Internet stranicu www.equestris.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju u Internet www.equestris.hr. strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti Internet stranice www.equestris.hr  za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranice www.equestris.hr na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Izdavaču.

Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.equestris.hr vlasništvo su Izdavača te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Izdavač je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju Internet stranice  www.equestris.hr neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanog odobrenja Izdavača. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Računalna oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internet stranica www.equestris.hr isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Izdavač isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja Internet stranica www.equestris.hr.

Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke Korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika.

Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice www.equestris.hr daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, Internet stranica www.equestris.hr na računalo Korisnika pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).

Korištenjem Internet stranica www.equestris.hr bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo Korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ako Korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnosti pregledavati Internet stranicu www.equestris.hr, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.

Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da Internet stranice www.equestris.hr koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Izdavač kao niti bilo koja osoba povezana s Izdavačem ne jamče ni na koji način da upotreba Internet stranica www.equestris.hr neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, Izdavač nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom Internet stranica www.equestris.hr.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da Izdavač nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.

Izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.equestris.hr djelomično ili u cijelosti.

Izdavač nije odgovoran za sadržaj koji Korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internet stranice www.equestris.hr. Sadržaj koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Naknada štete

Korisnik korištenjem Internet stranica www.equestris.hr izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim Izdavača, zaposlenike za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranica www.equestris.hr  od strane Korisnika.

Prekid poslovnog odnosa

Izdavač nije odgovoran ni za kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu zato što se Korisnik oslonio na informacije dobivene na Internet stranicama www.equestris.hr . Izdavač se izričito i u svakom smislu ograđuje od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih osoba, a na koje bi se moglo pristupiti s Internet stranice www.equestris.hr. U slučaju da Korisnik pristupi Internet stranicama trećih osoba, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Izdavača.

Završne odredbe

U slučaju da je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja ništetna, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je ništetna.

Ako Izdavač ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Komunikacijska agencija EQUESTRIS d.o.o. će oglašavati svoje marketinške materijale etično, u skladu sa zakonom i pravilima struke.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Internet stranica www.equestris.hr  nadležan je stvarno nadležni sud sa sjedištem u Zagrebu.

Podaci o prodajnom mjestu:

 • EQUESTRIS d.o.o. za poslovno savjetovanje
 • Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
 • MBS: 081074449
 • OIB: 50083407876
 • EUID: HRSR.081074449
 • Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
 • Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
 • Adresa: Radnička cesta 47, 10000 Zagreb
 • Telefon: +385 99 2805 817, +385 99 2805 818
 • E-mail: equestris@equestris.hr

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

EQUESTRIS d.o.o. za poslovno savjetovanje obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici EQUESTRIS d.o.o. za poslovno savjetovanje i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Izjava o korištenju WSPay-a

EQUESTRIS d.o.o. za poslovno savjetovanje koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Informacije o proizvodima i/ili uslugama

Definicija usluge/proizvoda

Na internetskoj stranici equestris.hr prodavatelj Kupcu nudi mogućnost kupnje edukativnog sadržaja.

Glavna obilježja usluge/proizvoda:

Usluge / Proizvodi su prikazani opisno, te su podaci o istima sačinjeni temeljem baze podataka Prodavatelja.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici equestris.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na equestris.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo usluge / proizvodi za koje je naznačeno da su raspoloživi i dostupni. 

Ukoliko naručena usluga/proizvod nije raspoloživ(a), Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca, kao i o roku u kojem je usluga/proizvod dobavljiv(a), te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativne usluge/proizvoda koji je prema karakteristikama najbliži onome koji nije moguće isporučiti.

Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici equestris.hr izražene su u kunama. 

Trošak PDV-a (25%) naznačen je posebno i zbirno na stranici prilikom plaćanja usluge / proizvoda kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje.

Međubankarske transakcije nisu uključene u cijenu.

Uvjeti i vrijeme isporuke proizvoda 

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih usluga / proizvoda. Isporuka se obavlja preko maila.

Račun će biti dostavljen Kupcu najkasnije 14 dana nakon izvršene uplate.

Sve naručene usluge / proizvodi nastojati će se isporučiti u najkraćem roku nakon uplate.

Uvjeti i rokovi plaćanja

Usluga/proizvodi se naručuju odabirom tj. korištenjem stranica na kojima se nalaze usluge / proizvodi i popunjavanjem elektronskog formulara. Prilikom same kupovine, Kupac je dužan dostaviti/upisati tražene podatke. Usluga / proizvod se smatra kupljenim kada Kupac ispuni sve podatke u procesu narudžbe te kada izvrši uplatu za odabranu uslugu/proizvod.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti internet bankarstvom i kreditnim karticama American Express, Diners, MasterCard, Maestro i Visa.

Kod odabira plaćanja kreditnom karticom Prodavatelj ističe da je sustav kartične naplate integriran na web stranici equestris.hr. Prilikom plaćanja Kupac otvara polja za upis podataka o kartici. Podaci o kartici te podatci o vlasniku kartice ne čuvaju se na serverima Prodavatelja. Kupnja je obavljena nakon uspješne autorizacije kartice. Ako sustav odbije autorizirati kartično plaćanje, potrebno je kontaktirati Prodavatelja ili banku Kupca. Uzroci odbijanja kartica mogu biti tehničke ili poslovne prirode. O takvim uzrocima Prodavatelj nema podataka. 

Odgovornost za materijalne nedostatke / Reklamacija

Prodavatelj odgovara za stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Pri primitku usluge / proizvoda putem maila ispravnost narudžbe ovisi o kupcu, te je Kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

U slučaju vidljivog nedostatka ili netočnosti usluge / proizvoda, Kupac može odbiti primitak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail equestris@equestris.hr ili pisanim putem na adresu: EQUESTRIS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, s naznakom “Reklamacija”.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe i / ili broj računa. 

Kupac ima pravo na opravdani prigovor u sljedećim slučajevima:

 • isporuka naručene i plaćene usluge / proizvoda nije obavljena
 • isporuka usluge / proizvoda ima grešku ili netočnosti

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Prodavatelj odgovara za artikle koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor / reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Scroll to Top