ONLINE WEBINARI

WEBINARI

Webinari kojima ovdje možete pristupiti bave se nalazima naših aktualnih istraživanja.

Također ovdje se možete prijaviti za sudjelovanje u pojedinačnom modulu EQUESTRIS Akademije

Dubinsko razumijevanje okoline

Ovaj modul obrađuje izrade detaljnih analiza postojećeg regulatornog okvira, trenutne političke situacije te društvenih i tradicionalnih medija.

Također, nudi i napredna znanja iz kvalitativnih i kvantitativnih studija, testiranja poruka, izrade socioekonomskih scenarija te utvrđivanja željenih učinaka.

Ciljevi i metrike

Modul obrađuje kako postaviti i odrediti jasno usmjerene kratkoročne i dugoročne ciljeve, kako pronaći rješenja koja pridonose ostvarenju tih ciljeva te odrediti metrike i sustave mjerenja metrika koje će pružiti potrebne uvide.

Poslovna i komunikacijska strategija

Modul “POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA” obrađuje kako postaviti i izraditi sve oblike potpuno optimiziranih strategija za trenutnu implementaciju u poslovne sustave.

Izrada pobjedničkog Narativa

Modul “IZRADA POBJEDNIČKOG NARATIVA” govori sve o definiranju, kontekstualizaciji, raščlanjivanju, te prednosti metodologija Pobjedničkog Narativa i testiranja poruka.

U ovom modulu naučite sve o mapiranju i prioritetizaciji ključnih dionika na nacionalnoj i regionalnoj razini te pristupu koaliranja s „istomišljenicima“, kao i pristupu „prirodne“ koalicije.

Modul “MOBILIZACIJA KOALICIJE I GRASSROOTS KAMPANJE” govori o aktivaciji podrške „prirodne“ koalicije komunikacijskoj kampanji te njenih relevantnih članova, evaluaciji učinaka i po potrebi, prilagodbi komunikacije.

Modul obrađuje kako izraditi uspješnu komunikacijsku strategiju, postaviti komunikacijski plan te implementirati aktivnosti komunikacije.

U ovom modulu saznajte sve o praćenju izvedbe u realnom vremenu kroz sve dostupne komunikacijske kanale te evaluaciji učinaka i prilagodbi komunikacije u realnom vremenu.