Javne politike

Javne politike možemo definirati kao namjerno djelovanje institucija vlasti na raznim razinama koje mijenjaju i utječu na društvo i ekonomiju.

Važna sastavnica definicije javnih politika je tko je odgovoran za njihovo donošenje i tko o njima odlučuje. Riječ je o različitim intervencijama države za postizanje javno definiranih ciljeva na određene načine koji se odnose na političko odlučivanje vlasti koje treba razlikovati od individualnog odlučivanja u privatnom životu, kao i od odlučivanja na tržištu.

Politika je višedimenzionalna. U hrvatskom jeziku još nisu u potpunosti usuglašeni termini kojima bismo te dimenzije jasno odvajali, no možemo ih prikazati na sljedeći način:

Sukladno definiciji iz projekta TACSO (tehnička pomoć organizacijama civilnog društva, financiran od strane EU), utjecaj na politike „namjeran je i sustavan proces utjecaja na politike, prakse i ponašanje različitih ciljanih dionika koji imaju najveći utjecaj na problem o kojem je riječ, uključenja korisnika i povećavanja njihova udjela i kapaciteta rješavanja problema“.

Aktivnosti se mogu izdvojiti ili se može primijeniti strategija u kojoj zajedničke snage i usklađena akcija povećavaju učinkovitost svih intervencija utjecaja na politike. U utjecaju na politike riječ je o promjeni ponašanja određenih dionika poput predstavnika u vladi, kompaniji ili sektorima civilnog društva, to jest promjena ponašanja onih koji imaju moć donošenja odluka, što je i preduvjet za mijenjanje politika.

Ako želite utjecati na javne politike i donositelje odluka vodite se sljedećim pitanjima na koja, kako bi zagovaranje bilo uspješno, treba odgovoriti:

  • Zašto bi Vam ljudi vjerovali?
  • Tko ili što Vam daje legitimitet da se uključite?
  • Kako možete biti jednako transparentni prema donositeljima odluka, svojoj bazi i korisnicima?
  • Kako pomažete i jeste li usmjereni na rješenja u kojima nitko ne gubi?

Što je temelj moći i kako se njome koristite?

Odgovori na ta pitanja pretočeni su u pet načela utjecaja na politike, sažetih u akronim CLASP, koji označava:

  • ➞ Vjerodostojnost (Credibility)
  • ➞ Legitimnost (Legitimacy)
  • ➞ Odgovornost (Accountability)
  • ➞ Orijentiranost na uslugu (Service–Orientedness)
  • ➞ Utemeljenost na moći (Power Based)
Scroll to Top