Zašto su društvene mreže bitne?

ZAŠTO SU DRUŠTVENE MREŽE BITNE?

Jedan od brojnih aspekata koji predviđa uspješno poslovanje tvrtke ili organizacije je komunikacija s njihovim korisnicima, a jedan od  najjednostavnijih načina komuniciranja je putem društvenih mreža. U današnjem digitalnom svijetu, nije neuobičajeno da će potencijalni novi korisnik prvo ići utipkati ime vaše tvrtke u internetsku tražilicu ili na neku društvenu mrežu kako bi saznao više o vama – baš zato želite biti prisutni na društvenim mrežama i biti u kontroli vaše reputacije i imidža na tim platformama.

Većina tvrtki ima izgrađene vlastite stranice i digitalne identitete na društvenim mrežama te kako ne biste zaostali za konkurencijom bitno je biti vidljiv i prepoznatljiv na tržištu. Pomoću društvenih mreža možete dostići iznimno široku publiku na jednostavne načine te omogućujete vašim korisnicima da s vama izravno komuniciraju, što omogućuje stvaranje zajednice. Jednostavno rečeno, pomoću društvenih mreža možete na lakši način privući vašu ciljnu publiku.

Društvene mreže omogućuju vam izravnu interakciju i komunikaciju s vašim korisnicima ili potencijalnim korisnicima, ali također vašu tvrtku čine pristupačnijom i uvijek dostupnom. Ovim pristupom stvarate zajednicu oko vaših usluga ili proizvoda u kojoj ste vi „zvijezda“ – stvarajući zajednicu možete zajedno s korisnicima proslaviti posebna postignuća na koja ste posebno ponosni.

Uz to, društvene mreže omogućuju vam da vaše usluge i proizvode prezentirate na najbolji mogući, ali i na jednostavniji i jeftiniji način. One su postale temeljni dio poslovnih strategija za oglašavanje te komunikaciju s korisnicima.

ŠTO JE UPRAVLJANJE ZAJEDNICOM?

Upravljanje društvenim mrežama nije posao koji ima striktno ili fiksno radno vrijeme. To je cjelodnevni posao brige oko vaših korisnika, njihovih upita i potreba. Baš zato, agencije imaju posebno razvijene kadrove i nude uslugu upravljanja zajednicom kako bi vaši klijenti (korisnici) u najkraćem mogućem roku dobili sve odgovore koje trebaju u bilo kojem trenutku, svakog dana, cijele godine.

Izravna komunikacija s vašim klijentima i korisnicima putem društvenih mreža čini vas pristupačnijima, ali i omogućuje vam da se „zbližite“ s vašom zajednicom, kako ne biste bili percipirani kao „hladna korporacija“, već kako biste zaista mogli prenijeti vašu misiju i viziju zainteresiranoj zajednici. 

Ovim pristupom bilo tko s „gorućim“ pitanjem u bilo kojem trenutku može vam se javiti te zna da će u najkraćem mogućem roku dobiti odgovore na sve svoje upite.  Stvaranje posebne zajednice koja vas podupire i uživa u vašem radu najlakši je i najbolji način da razvijete mrežu u kojoj se možete povezivati i rasti zajedno s vašim korisnicima i klijentima. Zajednicom ćete stvoriti kredibilitet i povjerenje te ćete biti prepoznatljivi!

Scroll to Top