Mapiranje i prioritetizacija dionika

299,00kn plus PDV

U ovom modulu naučite sve o mapiranju i prioritetizaciji ključnih dionika na nacionalnoj i regionalnoj razini te pristupu koaliranja s „istomišljenicima“, kao i pristupu „prirodne“ koalicije.

Kategorija: