Vrste istraživanja

Osim mogućnosti provedbe klasičnih marketinških istraživanja i istraživanja javnog mnijenja, u EQUESTRIS-u nudimo i mogućnost provedbe specifičnih istraživanja, kao npr.:

  • TESTIRANJE PORUKA I POBJEDNIČKI NARATIV

Testiranje poruka i Pobjedničkog Narativa omogućuje da empirijski odgovorimo na pitanja: što reći, kako treba formulirati poruku, tko treba komunicirati te koje kanale koristiti kako bi se postigao željeni komunikacijski učinak.

Kako bismo validirali empirijske nalaze često koristimo nekoliko pristupa analizi kao što su: Total Message Score (TMS), MaxDiff te TURF analizu.

  • KONCEPT TESTOVI

Cilj koncept testa je ispitati kako će ciljna publika prihvatiti ideju za novi proizvod, odnosno koji je potencijal novog proizvoda ili usluge. Ova vrsta istraživanja pruža uvid u potencijal ideje noviteta, kao i smjernice za unapređenje i doradu samog koncepta kako bi novi proizvod ili usluga ostvarila maksimalan uspjeh.

  • ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGOM/PROIZVODOM

Istraživanjem zadovoljstva korisnika uslugom ili proizvodom utvrđuju se potencijali za unapređivanje i optimizaciju procesa pružanja usluge, kao i proizvoda koji se nude na tržištu. Analizom i određivanjem drivera zadovoljstva izrađuju se predikcijski modeli korištenja usluge i potrošnje te se lociraju faze unutar prodajnog procesa koje su ključne za stvaranje i održavanje zadovoljstva korisnika.

U istraživanjima korisničkog iskustva (CX) prilagođavamo se  specifičnim potrebama klijenata te se usmjeravamo na stvarne izazove s kojima se oni suočavaju. Koristeći najnaprednije tehnologije, našim klijentima omogućavamo istraživanje korisničkog iskustva u realnom vremenu i tijekom svih faza potrošačkog putovanja.

Izradom posebno skrojenih upitnika, u potpunosti prateći odredbu o zaštiti privatnosti, u mogućnosti smo dobiti uvid u različite profile korisnika, segmentirati populaciju korisnika, utvrditi pokretače (drivere) potrošnje, glavne dimenzije zadovoljstva i nezadovoljstva korisnika korelirane s podacima stvarne potrošnje te time izraditi konkretne predikcijske modele ponašanja i potrošnje.

Osim temeljitog i sveobuhvatnog poznavanja populacije korisnika, napredna analitika i interpretacija podataka u realnom vremenu omogućuju iznimno brzu reakciju i pronalazak odgovora na bilo koje pitanje o korisničkom iskustvu Vaših potrošača, Vašoj ponudi ili samoj potrošnji. Time našim klijentima nudimo uvid u učinke njihovih proizvoda ili usluga te pravovremenu reakciju u slučaju nezadovoljnih korisnika. Također, sustav pruža mogućnost eksperimentalnog testiranja poslovnih odluka pri čemu se dobiva povratna informacija o uspješnosti odluke u realnom vremenu.

  • TESTIRANJE I EVALUIRANJE KAMPANJA

Marketinške kampanje često su budžetno i organizacijski velike investicije stoga je od iznimne važnosti testirati kreativni tretman.

Istraživanjem tržišta faze prije kampanje te istraživanjem tržišta faze nakon kampanje dobivaju se uvidi u postignuća marketinških kampanja. Time se dobivaju smjernice za optimizaciju te daljnje korištenje marketinških poruka u svrhu postizanja komunikacijskog cilja.

  • SEGMENTACIJA

Poznavanje ciljne publike temelj je svakog poslovanja koje želi uspješno poslovati. Poznavanjem ciljne publike upoznati ste s potrebama i percepcijom te publike i koje su ključne smjernice za poslovne procese, što omogućava da Vaše proizvode/usluge kao i Vašu komunikaciju upotrijebite na najbolji mogući način.

Segmentacija ciljne publike omogućava jasnije poznavanje profila kako trenutnih korisnika naših usluga/proizvoda, tako i potencijalnih korisnika naših usluga/proizvoda. Poznavanjem profila Vaše ciljne publike Vaš pristup uzima u obzir potrebe i specifičnosti Vaših korisnika te omogućava da Vaši proizvodi i usluge budu zaista ono što je važno ciljnoj publici.

  • OPTIMIZACIJA PONUDE, PROIZVODA ILI USLUGE

Kakav paket usluga ponuditi, kome i koja je optimalna cijena? Koristeći prikladne statističke metode i analize može se empirijski dobiti odgovor o najpotentnijoj ponudi. Osim toga, s obzirom na različitost potreba korisnika, važno je prepoznati obrasce i potrebe korisnika te personalizirati ponudu i pružiti korisnicima upravo ono što im treba.

Uvijek se trudimo našim klijentima partnerski pružiti više kako bismo im pomogli u poslovnom rastu. Stoga, podatke prikupljene istraživanjem našim klijentima šaljemo u obliku interaktivnih vizualizacija kako bismo im omogućili potpuno korištenje dobivenih rezultata.

Interaktivne vizualizacije pružaju mogućnost dubinskih analiza koje su jednostavne za čitanje i korištenje podataka, a kroz EQUESTRIS-ovu podršku sve vizualizacije su prilagođene kako bismo klijentima pružili odgovore na sva njihova pitanja.

S obzirom na to da različiti odjeli unutar organizacije imaju i specifične potrebe vezane za rezultate istraživanja, interaktivne vizualizacije su prilagođene za sve pojedine dionike unutar organizacije te tako svi unutar strukture mogu dobiti odgovore iz rezultata istraživanja koji su im potrebni.

Scroll to Top