ONLINE WEBINARI

WEBINARI

Webinari kojima ovdje možete pristupiti bave se nalazima naših aktualnih istraživanja, a u webinarima na zahtjev možete pronaći videozapise svih predavanja EQUESTRIS Akademije.

• Uživo
Na zahtjev