ONLINE WEBINARI

PRIJAVITE SE NA NAŠU ONLINE AKADEMIJU!

U ovome dijelu EQUESTRIS-ove Akademije možete pronaći i preuzeti besplatne edukativne sadržaje prezentirane u webinarima, a možete i sudjelovati u besplatnim ili plaćenim webinarima.

Webinari se održavaju preko platforme ClickMeeting, a svaki polaznik predavanja po završetku webinara dobiva certifikat za sudjelovanje i besplatne materijale.

Pogledajte primjer Potvrde o sudjelovanju i uspješnom završetku webinara!

POGLEDAJ

BESPLATNI WEBINARI

Našim besplatnim webinarima možete pristupiti putem platforme ClickMeeting, gdje će biti održana predavanja na teme Testiranja poruka i Pobjedničkog Narativa, Prevencije i upravljanja kriznim situacijama, Korisničkog iskustva (CX), te Zagovaranje i javnih politika.

PRIJAVITE SE:

Testiranje poruka i pobjednički Narativ
Prevencija i upravljanje kriznim situacijama
Korisničko iskustvo (CX)
Zagovaranje i javne politike

PLAĆENI WEBINARI

Webinari kojima ovdje možete pristupiti bave se nalazima naših aktualnih istraživanja o promjenama u online kupovini, promjenama u kupovnim navikama namirnica u trgovačkim lancima, komunikacijskim porukama trgovačkih lanaca tijekom epidemije koronavirusa koje su potrošači najbolje prihvatili te promjenama u navikama gaminga.

Uživo
• Na zahtjev