SANDRO BARIČEVIĆ

CEO

Iskusan i svestran stručnjak sa više od 26 godina raznovrsnoga međunarodnog iskustva u General Managementu, korporativnim komunikacijama te korporativnim javnim politikama, od čega 17 godina međunarodne karijere u tvrtki The Coca-Cola Company. Bio je Direktor Komunikacija za Europu za tvrtku The Coca-Cola Company te Direktor korporativnih komunikacija i javnih politika za više geografskih područja Grupa Europe i Euroazije.

Također, bio je član Uprave tvrtke Coca-Cola Adria d.o.o. Njegovo iskustvo uključuje i dva mandata kao Glavnoga tajnika riznice Američke Trgovačke komore u Hrvatskoj (AmCham Croatia) te dva mandata kao Predsjednika Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).

Službeno certificirani komunikacijski stručnjak, diplomant prestižnoga međunarodnog MBA programa iz područja marketinga i financija te dobitnik nagrade European Excellence Award (2010) koju dodjeljuje Europska udruga komunikacijskih direktora.

KORALJKA BARIČEVIĆ

Client Services Director

LANA KRNIC

Head of Communications

Ilan Nestić Equestris

ILAN NESTIĆ

Data Analyst