SANDRO BARIČEVIĆ

Iskusan i svestran stručnjak sa više od 26 godina raznovrsnoga međunarodnog iskustva u General Managementu, korporativnim komunikacijama te korporativnim javnim politikama, od čega 17 godina međunarodne karijere u tvrtki The Coca-Cola Company. Bio je Direktor Komunikacija za Europu za tvrtku The Coca-Cola Company te Direktor korporativnih komunikacija i javnih politika za više geografskih područja Grupa Europe i Euroazije.

Također, bio je član Uprave tvrtke Coca-Cola Adria d.o.o. Njegovo iskustvo uključuje i dva mandata kao Glavnoga tajnika riznice Američke Trgovačke komore u Hrvatskoj (AmCham Croatia) te dva mandata kao Predsjednika Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).

Službeno certificirani komunikacijski stručnjak, diplomant prestižnoga međunarodnog MBA programa iz područja marketinga i financija te dobitnik nagrade European Excellence Award (2010) koju dodjeljuje Europska udruga komunikacijskih direktora.

Pitajte Sandra

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.