Medijski treninzi i javni nastup

MEDIJSKI TRENINZI

Kontakt s medijima neizostavan je dio poslovnog svijeta i javnog života. Dobro je poznavati i imati postavljene osobne „protokole“ u slučaju iznenadnog ili čak i planiranog medijskog nastupa. Lideri velikih tvrtki i javne osobe u svojoj će se karijeri prije ili kasnije susresti „oči u oči“ s medijima. Uvježbani javni nastup neizostavna je vještina koju bi svaki pojedinac, u čijem poslovnom okruženju ili privatnom životu postoji mogućnost javnog nastupa, trebao posjedovati.

Svaki medijski nastup utječe na percepciju tvrtke, stoga je vrlo važno jasno komunicirati; priroda takvog nastupa može biti planirana ili neplanirana, a tema nastupa može izlaziti iz okvira dogovorene i postavljene komunikacijske strategije – zadatak komunikatora je da u javnom prostoru jasno, precizno i točno komunicira ispravne poruke i točne informacije kako i na neosporiv način prenio željene poruke putem medija.

Upravo zbog toga medijski treninzi namijenjeni su svim osobama koje javno nastupaju – osobama na rukovodećim pozicijama, glasnogovornicima, dionicima, predavačima, komunikacijskim te svim ostalim stručnjacima i menadžerima.

Poruke u javnim nastupima potrebno je dobro sročiti i uskladiti s percepcijom i vrijednostima brenda te željenim učinkom, bilo promjenom percepcije ili ponašanja korisnika ili pozitivnim utjecajem na ugled i povjerenje tvrtke ili percepciju brenda.

Strah od medijskog ili javnog nastupa u potpunosti je prirodan i koristan. Rijetki su ljudi kojima je javni nastup prirodno urođen.

Biti dobar govornik pomaže Vam poboljšati reputaciju, povećati samopouzdanje i otvoriti bezbroj novih mogućnosti na osobnom i profesionalnom planu.

Učinkoviti medijski nastup zahtijeva znanje, praktično iskustvo i vježbu.  Poznavanjem tematike i uvježbanošću komunikator je spreman na svaku situaciju: javni nastup na događajima ili vođenje konferencije za medije, iznenadnu ili unaprijed snimljen izjavu za tisak, radio, televiziju ili društvene mreže, razgovor i gostovanja u studiju ili panel emisijama, kao i za bilo koji drugi format javnog i medijskog nastupa.

Cilj medijskog treninga je uspješno usvajanje komunikacijskih vještina koje su potrebne za javni nastup i komunikaciju sa svim vrstama medija. Medijski treninzi pružaju brojne prednosti – osim samopouzdanja i smanjenja ili preoblikovanja treme, učenja oblikovanja ključnih poruka, tona glasa i govora tijela, medijski treninzi pripremaju govornika za ispravnu ad hoc reakciju. Svaki medij zahtjeva poseban način komunikacije i nastupa. Zbog toga ih je potrebno promatrati kao zasebne nastupe.

JAVNI NASTUP

Javni nastup možemo definirati kao organiziranu komunikaciju prema određenoj ključnoj publici ili grupi ljudi s ciljem da ih uvjerimo, nadahnemo ili na njih utječemo.

Cilj svakog javnog nastupa je prenošenje informacija. Uz nošenje s tremom, važno je obratiti pozornost i na druge značajke nastupa:

 • pri prenošenju informacija budite uvjerljivi, pokažite da vladate temom
 • nemojte se usredotočiti isključivo na izlaganje, već obratite pozornost i na količinu informacija koju iznosite – iznošenje prevelike količine informacija može rezultirati prilično nespretnom strukturiranošću nastupa

Osnovni dijelovi učinkovite pripreme javnog nastupa uključuju:

 1. Određenje i ograničenje teme
 2. Definiranje publike pred kojom nastupamo
 3. Definiranje cilja izlaganja
 4. Definiranje ključnih poruka koje želimo prenijeti
 5. Prikupljanje materijala – argumenata, dokaza, istraživanja, objašnjenja, podataka i sl.
 6. Odvajanje bitnih informacija od nebitnih
 7. Odabir strukture izlaganja
 8. Struktura izlaganja
 9. Odabir formata izlaganja
 10. Vježba izvedbe

Ne postoji univerzalan recept za savršen javni nastup, no znanjem, dobrom pripremom i praksom moguće je postići kontinuirano izvrsna izlaganja.

Govornik mora biti svjestan da se prvi dojam formira u prvih 7 do 20 sekundi te da je optimalno vrijeme trajanja izlaganje oko 20 minuta.

Prvi dojam o govorniku formira se na temelju tri elementa: neverbalne komunikacije, verbalne komunikacije i glasovne komunikacije. Na stvaranje prvog dojma najviše utječe neverbalna komunikacija (55%), potom glasovna (38%) te naposljetku verbalna komunikacija (7%).

Scroll to Top