Topic Clusters & Pillar Pages

Topic Clusters skupni je naziv za konvergiran, relevantan i informativan skup sadržaja koje pružate svojim korisnicima putem bloga, mrežne stranice ili društvenih medija.

Topic Clusteri skup su zasebnih tema koje su razrađene unutar okvira osnovne, “veće” teme u formatu Pillar Contenta i Cluster Contenta.

Content Pillar (Pillar Page) definiramo kao mrežnu stranicu koja dubinski pokriva široku temu i povezana je (poveznicama) tako da tvori Cluster povezanog sadržaja.

Pillar Page ima dvije varijante:

1) Resource Pillar Page – stranica koja se fokusira na interne i eksterne poveznice. Koristan resurs prilikom povezivanja korisnika s najrelevantnijim izvorom informacija o određenoj temi.

2) 10x Content Pillar Page – stranica na kojoj je većina sadržaja sadržaj Vaših plaćenih medija. Format ove stranice sličniji je e-knjizi “mekših okvira sadržaja” ili vodiču.

ŠTO JE TO PILLAR PAGE I ZAŠTO JE VAŽNA?

Već smo istaknuli važnost načina na koji ljudi pretražuju i brzinu kojom se pretraživanje mijenja. U skladu s time mijenjaju se i algoritmi internetskih pretraživača, ali i sami SEO (Search Engine Optimization).

No, kako se u sve to uklapaju Pillar Page i Topic Clusteri?

Internetske tražilice postale su relevantnije za pretraživani pojam. Relevantan i povezani sadržaj je spona koja povezuje SEO i Pillar Page. Ako želite pridonijeti prometu na Vašoj mrežnoj stranici ili želite da potencijalni kupci izvrše zacrtane akcije i konverzije, morate obratiti pozornost na SEO i Pillar Page te njihovu povezanost.

Isto tako, želite li stvoriti učinkovit sadržaj koji posjetitelje pretvara u potencijalne kupce te naposljetku i kupce, morate stvoriti korisno i pozitivno korisničko iskustvo koje je prihvatljivo za osobu koja pretražuje, ali i za tražilicu.

Kako bi Vaš sadržaj mogao ići u korak s navedenim izazovima, stvorite ciljane količine relevantnog sadržaja (Topic Cluster) koji dubinski pokrivaju određenu osnovnu temu. Ti ciljani Clusteri tada trebaju voditi do centraliziranog mjesta, zvanog Pillar Page.

Pillar Page predstavlja osnovu ili bazu na kojoj se grade Topic Clusteri. Ona obuhvaća sve aspekte neke teme na jednoj stranici. To je mrežna stranica koja dubinski pokriva široku temu i povezana je s grupom povezanih sadržaja tzv. Topic Clusterima. Ona je poveznicama povezana s Vašim objavama na blogu, ostalim sadržajem na mrežnoj stranici, ali i Topic Clusterima međusobno. Sve poveznice moraju voditi nazad na Pillar Page. Topic Cluster omogućuje Vam da sadržaj koji objavljujete podijelite po temama i međusobno ga povežete. To se najčešće odnosi na objave na blogu.

Uvijek imajte na umu da Google i ostali pretraživači zahtijevaju što bolju povezanost sadržaja koji se nalazi na Vašoj mrežnoj stranici, a to znači što više poveznica na vlastiti, ali i eksterni sadržaj.

Primjerice, ako je tema o kojoj ćete pisati na Pillar Pageu „Turizam u Hrvatskoj“, u tom slučaju Topic Cluster može biti Turizam na Hrvatskoj obali i Turizam u kopnenoj Hrvatskoj i sl.

Pillar Page bi trebala pružiti odgovore na svako pitanje, upit ili pojam koji osoba koja pretražuje upiše u pretraživač. Ona pomaže u organiziranju arhitekture Vaše mrežne stranice i bloga prema načinima na koji ljudi pretražuju informacije, omogućuje brži i jednostavniji pronalazak odgovora na njihova pitanja te prelazak na povezani sadržaj.

Ako vam je cilj stvoriti sadržaj koji privlači, pretvara, stvara i oduševljava Vaše idealne kupce, angažirajte svoje timove i zaposlenike kako bi međusobnim dogovorima i suradnjom stvorili kvalitetan sadržaj za Vaš Pillar Page.