Što je Inbound Marketing?

Temelji Inbound Marketinga sastoje se od pet elemenata: ažurirana baza kontakata, opisane Buyer Persone za Vaše proizvode i usluge, razrađeno potrošačko putovanje, relevantan sadržaj i postavljanje ciljeva te praćenje rezultata.

  1. KONTAKTI

Kontakt definiramo kao bilo kojeg pojedinca kojemu Vaša tvrtka oglašava ili prodaje sadržaj, s kime ima sklopljena partnerstva, sudjeluje u interakcijama ili ga zapošljava. Snažna i ažurna baza kontakata omogućava rast Vaše tvrtke. Identificirajte korisne kontakte i segmentirajte ih kako biste im uvijek pružali relevantne i korisne informacije.

  1. BUYER PERSONE

Inbound Marketing orijentiran je prema korisniku u središtu (customer-centric), stoga je bitno znati koji pravi korisnici koje želite doseći. Podsjetimo, Buyer Persona predstavlja polufikcijsku generaliziranu reprezentaciju idealnog kupca pomoću koje definiramo njegovu demografiju, interese, obrazovanje i posao u određenoj fazi njegova potrošačkog putovanja, a koja je zasnovana na empirijskim podacima, intervjuima i educiranim pretpostavkama.

  1. POTROŠAČKO PUTOVANJE

Potrošačko putovanje definira se kao proces aktivnog istraživanja kroz koje pojedinac prolazi pri odluci za kupnju, pri čemu korisnik prolazi kroz tri faze – osviještenja, razmatranja i odluke.

  1. SADRŽAJ

Sadržaj koji pružate korisnicima, a koji je usklađen s Inbound filozofijom i metodologijom, sastoji od dva elementa – sadržaja i konteksta. Sadržajem se smatraju marketinški alati koje koristite (poput primjerice bloga), a kontekstom misao koju vodi odgovor na pitanje “Za koga stvaramo sadržaj?”.

  1. CILJEVI

Na samom početku planiranja vlastite strategije Inbound Marketinga bitno je započeti od jasno definiranog cilja koji želite postići. Postavljanje kratkoročnih ciljeva pomaže Vam u usklađivanju svojih marketinških i prodajnih timova, ali i pokazuje brojke kojima možete kvantitativno mjeriti uspjeh tvrtke.

Kontakti iz Vaše baze podataka su stvarni ljudi s kojima komunicirate i možete stvoriti željeni odnos. Oni su u središtu Inbound Marketinga te prolaze kroz sve faze Inbound metodologije.

Principi Inbound Marketinga

O principima Inbound pristupa razmišljamo kao o smjernicama za svaku interakciju Vaših timova s potencijalnim korisnicima i klijentima. Ako te principe ispravno implementirate, oni osiguravaju da poslujete na uslužan, human i sveobuhvatan način.

Stoga je bitno implementirati sljedeće principe:

Osigurajte konzistentnost u komunikaciji – ako potencijalni korisnik ili klijent postavi isto pitanje prema trima različitim osobama unutar tvrtke, pobrinite se da dobije jednak odgovor svaki put. Konzistentnom komunikacijom gradite povjerenje.

Kontekstualizirajte interakcije kako biste ostali relevantni – kontekstualizacija označava uporabu informacija iz prethodnih interakcija s potencijalnim korisnikom ili klijentom kako biste im pružili najbitnije informacije u što kraćem periodu. Kontekstualizacijom izbjegavate repetitivnost razgovora i ne gubite vrijeme na rješavanje izazova koji su već riješeni.

Optimizirajte komunikaciju radi jasnoće – budite svjesni prednosti i slabosti svakog komunikacijskog kanala – odredite koji komunikacijski kanal najviše odgovara Vašem poslovanju.

Personalizirajte komunikaciju radi jačeg dojma – korištenjem dijeljenog znanja vlastitih baza kontakata skrojite svaki razgovor prema pojedinoj osobi kojoj se obraćate. Umjesto korištenja općenitih odgovora, prilagodite svoje poruke tako da se obraćaju direktno osobi s kojim razgovarate.

Empatija kao sredstvo perspektive – Inbound pristup kao svoje temeljne vrednote pokazuje humanost i empatiju; osvijestite si ideju da su Vaši potencijalni korisnici i klijenti ljudi s vlastitim emocijama. Stoga osigurajte adekvatnu atmosferu i ton razgovora ovisno o njihovu emocionalnom stanju u periodu u kojem komunicirate.

TRI FAZE INBOUND MARKETINGA

Inbound Marketing prati tri faze (Attract, Engage, Delight) Inbound metodologije. Izradom relevantnog sadržaja koji se obraća direktno Vašoj publici, bez pretenzija i skrivenih namjera izgradit ćete povjerenje i privući korisnike.

Kada se korisnik angažira i uđe u interakciju s tim sadržajem, bitno je nastaviti graditi povjerenje, stoga se implementiraju dva pitanja koja Vam pomažu da pružite korisniku izvrsno iskustvo:

1) Koji je temeljni izazov koji je uzrokovao zastoj u njihovom poslovanju i zbog kojeg su odlučili tražiti pomoć Vaše tvrtke?
2) Kako im možete pomoći u nastavku rješavanja tog izazova?

U ovoj fazi zajedničkim radom s korisnikom, pružanjem relevantnih i korisnih informacija direktno vezanih uz njihov izazov, identifikacijom izazova i naposlijetku rješenjem temeljnog izazova nastavljate graditi povjerenje.

Kad stignete do faze oduševljenja dodali ste dovoljno vrijednosti i uklonili prepreke kako biste učvrstili odnos jedan na jedan s korisnikom. Cilj je ove faze obrazovati i oduševiti korisnika kako bi naučili rješavati određene izazove samostalno i nastavili rasti s Vašom tvrtkom. Kada postanete izvor podrške i znanja svojim korisnicima, oni će Vas bez razmišljanja preporučivati drugima.

Scroll to Top