Kreiranje i implementacija Brand strategije

Brand strategija je ključni korak u oblikovanju identiteta i uspjeha Vašeg branda na tržištu. Ona ide dublje od samog vizualnog izgleda i imena branda, ulazeći u srž onoga što vaš brand predstavlja i kako će se povezati s Vašom ciljanom publikom. EQUESTRIS razumije važnost brand strategije i nudi Vam strateške uvide i podršku kako biste izgradili jak i prepoznatljiv brand.

Kreiranje i implementacija Brand strategije

Što je Brand strategija?

Brand strategija je cjelovit plan koji obuhvaća sve aspekte branda – od njegove svrhe, vizije, i misije, do identiteta, osobnosti, i komunikacijskih poruka. Ona definira kako će se brand razlikovati od konkurencije i kako će se uspostaviti emotivna veza s ciljanom publikom.

Komponente Brand strategije

 1. Svrha, Vizija, Misija i Vrijednosti: Ove komponente čine temelj branda. Svrha određuje zašto brand postoji, vizija opisuje gdje želi stići, a misija kako će tamo doći. Vrijednosti odražavaju načine na koje brand djeluje i komunicira.
 2. Arhetipovi branda: Arhetipovi su simbolički likovi koji pomažu definirati osobnost branda. Na temelju arhetipova, stvarate emocionalnu vezu s publikom.
 3. Moodboard: Alat u procesu izrade brand strategije koji koristi vizualne elemente kako bi oblikovao osjećaje, ton i estetiku branda. To je kolaž slika, boja, tekstura i drugih vizualnih elemenata koji zajedno stvaraju jedinstvenu atmosferu i dojam branda.
 4. Identitet branda: Predstavlja korak nakon izrade moodboard-a gdje se razvijaju ključni vizualni elementi, uključujući logotip, boje, tipografiju i vizualni stil. Ovi elementi zajedno stvaraju prepoznatljiv vizualni dojam.
 5. Slogan: Kratka rečenica koja sažima suštinu branda i njegovu jedinstvenu vrijednost.
 6. Komunikacijske poruke: Definiranje glavnih poruka koje će se prenositi ciljanoj publici, naglašavajući ono što brand čini posebnim.
Komponente Brand strategije

Zašto je Brand strategija važna

 1. Diferencijacija: Konkurencija je često velika, a brand strategija Vam pomaže stvoriti jedinstveni identitet koji će Vas izdvojiti iz mase.
 2. Emocionalna povezanost: Jaka brand strategija omogućuje vam stvaranje duboke emocionalne veze s publikom, čime se razvijaju lojalnost i povjerenje.
 3. Dosljednost komunikacije: Brand strategija osigurava da se Vaše poruke konzistentno prenose na svim komunikacijskim kanalima, stvarajući prepoznatljiv otisak.
 4. Održivost: Dobro razvijena brand strategija omogućuje Vam prilagodbu promjenama u industriji i tržištu, zadržavajući istodobno autentičnost branda.
 5. Orijentacija prema ciljanom tržištu: Brand strategija se temelji na dubokom razumijevanju ciljane publike i prilagodbi branda kako bi se ispunile njihove potrebe.

EQUESTRIS je Vaš partner u oblikovanju i implementaciji snažne brand strategije. Naša stručnost u istraživanju, analiziranju tržišta i razumijevanju ciljane publike omogućit će Vam izgradnju branda koji će se istaknuti i izazvati pozitivne emocije kod vaših klijenata.

Nudimo Vam cjelovitu podršku u definiranju svrhe, vizije, misije, i vrijednosti Vašeg branda, kreiranju identiteta i komunikacijskih poruka, te osiguravanju dosljednosti Vašeg branda. S EQUESTRIS-om, Vaš brand će postati ne samo prepoznatljiv, već i duboko povezan s Vašom publikom.