[BLOG] Kako kreirati strategiju uspjeha na društvenim mrežama?

Učinkovita i razrađena komunikacijska strategija ključan je aspekt svakog uspješnog poslovanja. Neizostavni dio komunikacijske strategije, kao i većine kampanja, čine upravo društvene mreže. Zato se na samom početku treba upitati što se i zašto radi, kome se želi obratiti te kako će se to učiniti s ciljem ostvarivanja maksimalne učinkovitosti.

Prvi korak svake komunikacijske strategije je razumijevanje okoline i ciljane publike, kao i njezinih interesa koji su ključni u stvaranju plana komunikacije, pogotovo na društvenim mrežama. Kroz prikupljeno znanje i informacije o publici, stvaranje koncepta buyer persone može uvelike pomoći u kreiranju sadržaja koji će donijeti rezultate. Buyer persona je komunikacijski alat koji predstavlja polu-fiktivnog, idealnog potrošača temeljenog na stvarnim podacima i potkrijepljenim pretpostavkama o njegovom ponašanju što omogućuje dubinsko razumijevanje ciljane publike.

Publiku je važno podijeliti u različite skupine, ovisno o njihovim trenutnim preferencijama, stavovima i razini utjecaja, te sukladno tome stvarati komunikacijski plan na društvenim mrežama. Primarni cilj je usredotočiti se na najvrjednije kupce i održavati kontinuiranu komunikaciju, zadržavajući pritom postojeću publiku uz privlačenje nove. Također, ne smije se zanemariti segment neodlučne publike, odnosno potencijalnih kupaca koji su vrlo važan aspekt budućeg razvoja i izgradnje. Treći aspekt koji treba utvrditi je tko utječe na ciljanu publiku, odnosno tko su influenceri koji mogu biti potencijalni kanal privlačenja potrošača. Pritom treba u obzir uzeti podatke o stvarnoj učinkovitosti influencer marketinga i odluke temeljiti na provjerenim podacima te relevantnim istraživanjima.

Drugi korak odnosi se na postavljanje ciljeva koji trebaju biti specifični, mjerljivi, ostvarivi, realni i vremenski određeni. Važno je i da ciljevi budu usmjereni prema publici, odnosno da privlače pažnju, potiču na akciju i motiviraju na preporuku. Dobro postavljen cilj usmjeren je na ishod i podijeljen je na veći broj manjih ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), poput rasta publike, dosega, interakcije ili frekvencije objava.

Odabir relevantnih kanala društvenih mreža sljedeći korak je u stvaranju strukturiranog strateškog plana. Pritom treba odlučiti na kojim se kanalima želi jačati prisutnost i stvarati zajednica, ovisno o karakteristikama i digitalnim preferencijama publike, kao i o željenim rezultatima i porukama koje se žele poslati. Najčešće korišteni primarni kanali su Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube i Twitter.

Sveprisutnost nije uvijek preporučljiva kod društvenih mreža – odluku o kanalima koji će se koristiti treba donijeti na temelju precizno usmjerenih istraživanja publike koje pruža EQUESTRIS. Ovisno o potrebama odabiremo inovativne metodologije za segmentiranje korisnika, testiramo i preporučujemo spoj najuspješnijih poruka i kanala koji će pozitivno konvertirati nove kupce i korisnike.

Sustavno planiranje učinkovite strategije uključuje unaprijed osmišljenu produkciju sadržaja koji će biti temeljni vizualni aspekt svih kanala. Zato je važno odrediti ciljeve plasiranog sadržaja, uskladiti ih s glavnim idejama i kreativnom realizacijom sadržaja, kao i nadograditi postojeću komunikacijsku ideju koja je u srži strateškog plana, stvarajući pritom sadržaj koji se direktno obraća korisnicima i potiče engagement.

Vidljivost i doseg sadržaja ključna je misao vodilja iza svakog strateškog plana unutar kojeg se uvijek teži taj doseg i povećati. Plaćeno oglašavanje jedna je od tehnika ostvarivanja tog cilja, ali često nije dovoljna i ne treba se isključivo na nju oslanjati. Druga metoda povećanja distribucije sadržaja je earned media koja je temelj svih aktivnosti na društvenim mrežama zato što omogućava doseg do nove publike, ali i osigurava dvosmjernu komunikaciju s postojećom zajednicom bez financijskog troška oglašavanja.

Zadnji korak, ali ne i manje važan je planiranje završne izvedbe kroz nekoliko ključnih točaka. Jasno definirana podjela uloga vrlo je bitna za organizaciju i strukturiranje procesa provedbe jer povećava kvalitetu produciranog sadržaja i učinka istog, ali i štedi vrijeme te resurse. Upravljanje vremenom i učinkoviti vremenski plan zadataka na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi, kao i redovita evaluacija doprinose kvaliteti izvedbe plana i ostvarivanju zadanih ciljeva.

Organiziranim pristupom i provedbom sustavno definirane komunikacije kroz aspekt društvenih mreža možete stvoriti relevantan i kvalitetan sadržaj te privući nove posjetitelje i pretvoriti ih u vjerne pratitelje. Jačajte odnos s Vašim korisnicima kako biste izgradili kredibilitet i povjerenje za Vaše poslovanje!

JAVITE NAM SE S POVJERENJEM!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Scroll to Top